Monday, January 9, 2012

2nd Portraiture Outing on 2012 - Cheongsam

Suasana yang cantik dan langit yang membiru...

New talent - Ejah

New Talent - Any Rozany

Layan sikit sampai senja

Kaedah gradient di masukkan kedalam gambar ini untuk menghasilkan sedikit warm feel

No comments:

Post a Comment